Leefbaarheid Projecten

Participatie in de woningbouw
Groene Oosterhamrikkade
Multifunctionele buurthubs
Parkeeronderzoek tweewielers
Subsidieaanvraag TCNN
Fietsverlichtingsactie Fietsersbond
Toegangkelijkheidsprioritering
Led-verlichte zebrapaden
Haalbaarheidsonderzoek buurtstallingen
Parkeerproblematiek
Burgerparticipatiesessie Groningen Bereikbaar
Afvalproblematiek