Media

Bedrijfsbezoek TwynstraGudde

Op 5 november werd de SAC uitgenodigd om op bedrijfsbezoek te gaan bij TwynstraGudde. TwynstraGudde is een organisatieadviesbureau en levert advies aan zowel overheden als commerciële organisaties. SAC-alumni Jurgen Jaakke en Jesse Wermelink, beide werkzaam bij TwynstraGudde, hebben onder andere verteld over de thema's waarbinnen zijzelf werkzaam zijn. Vervolgens gaven zij een sessie over projectmanagement, waarbij we op basis van een lopend project van de SAC aan de slag gingen met een projectcanvas. Wij willen Jurgen Jaakke en Jesse Wermelink bedanken voor deze leerzame dag!

Expertsessie Omgevingshuis

25 juni reisde de SAC af naar Heerenveen voor een ochtend bij het Omgevingshuis. Het Omgevingshuis helpt particulieren, bedrijven en overheden bij het indienen, beoordelen en behandelen van vergunningen voor ondermeer bouw-, sloop en andere werkzaamheden. De SAC kreeg hier uitleg over de werkzaamheden van het Omgevingshuis en volgde een informatieve sessie over de nieuwe omgevingswet. Wij willen Jan Jacob Breimer en Erik Mossel bedanken voor de super interessante en leerzame ochtend.

De discussie opzoeken binnen ExSACt-sessies

Door de jaren heen heeft de SAC een netwerk van meer dan dertig alumni opgebouwd. Deze oud-SAC'ers werken inmiddels bij een verscheidenheid aan organisaties verspreid over het hele land. Sinds september 2020 worden er (nu nog online) maandelijkse ExSACt-sessies gehouden waarin een aantal alumni en actieve SAC'ers samenkomen om een planologisch of carrière-georiënteerd onderwerp te bediscussiëren. In de sessies worden er op een informele manier perspectieven, kennis en ervaringen uitgewisseld, wat een leuke dynamiek geeft. Na een uurtje wordt er vaak nog even online nagepraat. Op deze manier leren we van elkaars inzichten en houden we als SAC ook ons alumninetwerk warm!

Kennissesie

Regelmatig houden we bij SAC Groningen kennissessies om over een bepaald onderwerp iets bij te leren. Dit keer verzorgde Robin Neef een sessie over kritisch denken. Robin is medeoprichter van SAC Groningen en PhD onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij liet ons kennis maken met het socratische gesprek en de 1-2-4-all methode. Met deze vaardigheden probeerden we in de digitale sessie zo goed mogelijk te definiëren wat kritisch denken eigenlijk is. 


Februari 2020

Bij de SAC maken we graag gebruik van ons uitdijende alumni netwerk. Eind februari waren we op uitnodiging van oud SAC' er Luuk van Dijk op bezoek bij Omniplan. We dachten mee over de ontwikkelingen in Buiksloterham, leerden het bedrijf Omniplan kennen en kregen de kans om onszelf en de SAC aan de Omniplanners voor te stellen. Al met al een heel geslaagde dag!

Februari 2020

Startersonderzoek

Binnen ons studentenadviesbureau werken enthousiaste en ambitieuze studenten aan ruimtelijke vraagstukken. Na ervaring op te hebben gedaan bij de SAC maken de planologen en geografen de stap naar overheden, adviesbureaus en de wetenschap.

Vanaf dat moment wordt het soms lastig: Wat zijn mijn drijfveren? Welke aspecten vind ik belangrijk in mijn werk? Hoe zitten mijn arbeidsvoorwaarden in elkaar? En hoe waardeer ik al deze onderdelen? In dit startersonderzoek hebben we deze en meer vragen voorgelegd aan jonge planologen en geografen in het werkveld.

We hebben data van 78 respondenten verwerkt en zo een goed beeld gekregen van de drijfveren van jonge planologen en geografen. In drie factsheets delen we de resultaten van het onderzoek omdat we geloven dat de data niet alleen voor SAC'ers, maar ook voor andere studenten en alumni relevant zijn.

Gebruik van deze data wordt aangemoedigd, maar wel graag in overleg. 

Vragen naar aanleiding van ons onderzoek? We vertellen je er graag meer over: onderzoek@sacgroningen.nl.

Januari 2020 

Het secretarieel jaarverslag staat weer online. Klik hier om hem in te zien!

Op vrijdag 17 januari organiseerden wij de Running Lecture. Tijdens dit evenement hebben wij kennis gemaakt met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van waterstof bij Holthausen Groep, het openbaar busvervoer in de regio Groningen bij Qbuzz Groningen Drenthe en een nieuw initiatief die innovaties omtrent mobiliteit stimuleert bij Hive.mobility! Via de onderstaande kunt u de foto's van de Running Lecture terugkijken. 

Graag willen wij alle sprekers en deelnemers hartelijk bedanken voor de aanwezigheid en het delen van kennis en vragen. We hopen dat iedereen dit evenement als prettig en leerzaam heeft ervaren. Hopelijk tot het volgende evenement!

November 2019

In november hebben wij de nieuwe Groningen Bereikbaar-krant rondgebracht bij een groot aantal bedrijven. Onder het mom van bereikbaarheid en duurzaamheid bereiken wij de bedrijven in de binnenstad per cargobike, om ze de krant persoonlijk te overhandigen! 

September 2019

Eind november opent het Forum Groningen haar deuren, wat eveneens de opening van de fietsenstalling Nieuwe Markt betekent. Met ongeveer 1.200 nieuwe stallingsplaatsen voor fietsen breidt de fietsstallingscapaciteit van de stad enorm uit. Om de voorkomen dat fietsen in de directe omgeving van de stalling worden geparkeerd, worden er extra maatregelen getroffen. Het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen heeft zodoende besloten onder anderen een fietsparkeerverbod in te stellen in het uitgaansgebied. 

Afgelopen juli overhandigden wij de Gemeente Groningen een adviesrapport betreffende de fietsparkeerproblematiek in het uitgaansgebied van Groningen. Ons advies bestond uit manieren waarop het gedrag van het Groninger uitgaanspubliek kan worden beïnvloedt en hoe de fietsparkeerproblematiek in dit gebied kan worden aangepakt. Wij dragen graag ons steentje bij om de fietsproblematiek tegen te gaan!

Juni 2019

Tijdens de themaochtend op donderdag 6 juni hebben verschillende onderwijsinstellingen gedeeld hoe zij de afgelopen vijf jaar studenten en werknemers hebben gestimuleerd om buiten de spits te reizen of een ander vervoersmiddel te kiezen. Het was aan ons als de SAC om de belangrijkste leerpunten middels interviews met de verschillende onderwijsinstellingen te verzamelen. Ter afsluiting van de geslaagde sessie zijn afspraken gemaakt om voor de toekomst het beleid van de Onderwijsaanpak goed vorm te geven. Lees hier het artikel!

Februari 2019

Tevreden kijken we terug op het zeer geslaagde Geo Promotion congres Expecting the unexpected, waar wij in samenwerking met Royal HaskoningDHV een steentje aan hebben mogen bijdragen. De workshop, waar wij onze riskmanagement game hebben geïntroduceerd, hebben wij met plezier met de deelnemers van onze workshop uitgevoerd. Bedankt voor jullie inzet! 


De SAC was aanwezig bij NGPS Smart Cities 2019! 

Januari 2019

Het secretarieel jaarverslag staat weer online. Klik hier om hem in te zien!

November 2018

SAC jubileumevenement 23 november zeer geslaagd!

Wat kunnen we terugkijken op een geweldige dag. Een interessante lezing, een gevarieerde paneldiscussie en een geslaagde netwerkborrel, wij zijn nog steeds aan het nagenieten van deze prachtige viering van ons vijfjarig jubileum! Meer foto's van de dag vindt u hier

Juli 2018

Vanaf januari wordt in de Oosterparkwijk, de Korrewegwijk en de Hoogte onderzoek gedaan naar overlast die door buurtbewoners binnen de wijken wordt ervaren. Benieuwd naar implementatie van concrete plannen op basis van ons adviesrapport? Lees dan vooral dit artikel van het Dagblad van het Noorden. 

Oktober 2017

Een GIS-analyse en een enquête zijn de hoofdbestanddelen geweest van het onderzoek naar de behoefte aan en de locatiemogelijkheden voor een tweede liftplaats in Groningen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Groningen naar aanleiding van een aangenomen motie in de raad, waarin wordt vermoed dat de huidige liftplaats (oprit Emmaviaduct) onvoldoende voorziet in de mogelijkheid om richting het oosten te liften. Benieuwd naar de motie?

Mei 2017

E-bike of speed pedelec als alternatief voor de auto? Lees onderstaande artikel over de uitkomsten van deze potentieanalyse!

Maart 2017

De SAC verzorgde op het Geopromotion Congres 2017 in samenwerking met het Urban Gro Lab  een workshop die inspeelt op de Groninger woonopgave. Eén van de opdrachten binnen de workshop is het plannen van een aandeel nieuw te bouwen huizen waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende factoren. 

Mei 2016

Dé oplossing voor het Groningse fietsparkeerprobleem in Groningen? Dagblad van het Noorden besteedt aandacht aan onze zoektocht in samenwerking met de Fietserbond naar dé oplossing voor het fietsparkeerprobleem!

Maart 2015

Aandacht voor het expertpanel dat we organiseerden in het kader van de opdracht 'Planning & Infrastructuur'. 

Januari 2015

De Groninger Internet Courant over het bereikbaarheidsonderzoek voor het 'Alfa-college' in Groningen.

December 2014

Scroll vooral eens naar pagina 4 van de Groninger Bereikbaarheid-krant voor een uitgebreide resultaten van ons onderzoek 'Student op de fiets'! 

November 2014

Afgelopen najaar berichtte de Universiteitskrant over fietsenoverlast rondom het academiegebouw. Robin en Jasper gaven samen met promovendus Paul Plazier hun commentaar. 


Op 7 november hielpen we mee met de organisatie van de Onderwijsdag Bereikbaarheid van Beter Benutten. Bekijk hier de video!

Oktober 2014 

Uitgebreid aandacht voor de resultaten van een intensief onderzoek naar het fietsgedrag van studenten uit Groningen door de Groninger Internet Courant en vakblad CROW Fietsberaad:

September 2014

Ook de Universiteitskrant schenkt aandacht aan ons onderzoek 'De student op fiets'. Conclusie? Uit de bus en fietsen maar!

Januari 2014

De Groninger Studentenkrant schrijft over ons onderzoek 'De student op de fiets'. Bereikbaarheid is alles en we hebben belang bij een goed werkend verkeersplan in Groningen stad. Nieuwsgierig?

December 2013

De universiteitskrant schenkt aandacht aan ons allereerste onderzoek: 'Hoe makkelijk cross je naar de collegezaal'? Het onderzoek houdt zich bezig met het verkennen van  mogelijkheden om de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen in Groningen te verbeteren.