Missie en visie

Missie

'De SAC draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit in Noord-Nederland door hoogwaardige kennis in te zetten bij het oplossen van ruimtelijke vraagstukken. Het jonge, gedreven team van de SAC biedt met academische en professionele kennis oplossingen voor actuele uitdagingen.'


Visie

'De komende jaren verandert het ruimtelijk domein in een hoog tempo. De SAC levert kennisbijdragen om ervoor te zorgen dat onze opdrachtgevers op deze veranderingen in kunnen spelen. Dit doen wij voornamelijk binnen de volgende thema's: Innovaties binnen de Mobiliteit, Energietransitie, Klimaatadaptatie en Leefbaarheid'