Missie en visie

Missie

'Als studentadviesbureau staan wij voor de verbinding van onze wetenschappelijke kennis met de beroepspraktijk. Daarin stellen wij zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling van de student centraal. Wij gebruiken onze frisse blik om te adviseren over en een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke omgeving.'


Visie

'Als SAC Groningen bieden wij, al sinds 2013, de mogelijkheid aan gemotiveerde studenten om zichzelf te vestigen in de beroepspraktijk, en dit blijven we doen. Door het komen tot nieuwe inzichten blijven we waarde creëren voor onze opdrachtgevers en de ruimtelijke omgeving. Wij streven ernaar om de komende jaren onze kennis verder te ontwikkelen en te verbreden, om daarmee ons als unieke organisatie te profileren binnen ons werkveld.'