Missie en visie

Missie

'Als studentenadviesbureau staan wij voor de verbinding van onze wetenschappelijke kennis met de beroepspraktijk. Daarin stellen wij zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling van de student centraal. Wij gebruiken onze frisse blik om te adviseren over en een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke omgeving.'


Visie

'Wij streven ernaar om de komende jaren onze kennis te ontwikkelen en te verbreden, om daarmee ons als unieke organisatie te profileren binnen ons werkveld. Daarbij is ruimte voor verandering en invulling door zowel iedere generatie als iedere SAC'er als individu.'