Onderzoek

Startersonderzoek arbeidsvoorwaarden & arbeidsomstandigheden

Zoals elk jubileumjaar heeft de SAC Groningen dit jaar weer een startersonderzoek gedaan naar onder andere de werkervaring, het salaris, en de werkomstandigheden. Dit onderzoek is afgenomen onder de alumni van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Naast algemene cijfers en het belang van werkervaring, zijn de cijfers tussen de publieke en private sector in 2019 en 2023 met elkaar vergeleken. Verder zijn de alumni van de SAC met alumni die elders werkervaring hebben opgedaan vergeleken, en is er een vergelijking gemaakt tussen alumni van Human Geography and Planning enerzijds en alumni van Spatial Planning and Design anderzijds.