Parkeeronderzoek Tweewielers

De deelscooter is een relatief nieuwe vorm van mobiliteit. Sinds de komst van deelscooters in de binnenstad van Groningen, worden er naast verschillende voordelen ook nadelen ervaren. Met name de parkeeroverlast die de deelscooters veroorzaken. De SAC is door de gemeente Groningen gevraagd om een parkeeronderzoek uit te voeren naar gemotoriseerde tweewielers in de stad Groningen. Het doel van dit onderzoek is het aanleveren van relevante cijfers voor de evaluatie die de gemeente Groningen gaat uitvoeren. Hierin staat de vraag centraal of, en in welke mate, deelscooters een toegevoegde waarde vormen binnen het (duurzame) mobiliteitsbeleid. De SAC heeft doormiddel van een parkeeronderzoek in vier verschillende wijken in de stad Groningen gekeken hoe vaak de verschillende gemotoriseerde tweewielers (snorfietsen, bromfietsen, deelscooters en motoren) correct, foutief of hinderlijk geparkeerd staan volgens de definities uit het handboek handhaving. Daarnaast is er een hub-kaart ontwikkeld voor (virtuele) parkeer hubs binnen de ring van de stad Groningen. Deze kaart is ontwikkeld door de SAC op basis van verschillende voorwaarden opgesteld door de gemeente Groningen. Als laatste is er een rapport opgesteld die de bevindingen samengevat en de nodige extra context verschaft. Dit alles is opgeleverd aan de gemeente Groningen.