Kernwaarden

Kennis, Intermediair en Advies

Kennis

Ons team van enthousiaste studenten beschikt over de meest actuele én relevante ruimtelijke wetenschappelijke kennis. Dagelijks staan wij in contact met de academische wereld, waarbij wij onder andere onze theoretische kennis en analytische vaardigheden ontwikkelen. Deze kennis en vaardigheden brengen wij als studentenadviesbureau op unieke wijze in de praktijk. De kennisvergaring binnen de SAC is echter niet gelimiteerd tot onze opleiding. 

De nadruk wordt gelegd op het doorgeven van kennis binnen de organisatie. De studentadviseurs maken onderling op een laagdrempelige manier gebruik van elkaars kennis. Hierdoor vinden we binnen onze eigen organisatie gepaste antwoorden op de vragen van onze klanten. Iedere studentadviseur ontwikkelt zich binnen zijn interessegebied en doet hierbij specialistische kennis op. Wij beschikken onder andere over specifieke kennis op het gebied van GIS en statistiek. Kennis die we graag aanvullen door het bijwonen van congressen, symposia en andere evenementen. 

Intermediair 

De afgelopen jaren heeft de SAC een een groot netwerk opgebouwd in de wetenschap, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Hierdoor zijn onze studentadviseurs in staat vele partijen met elkaar te verbinden en meerwaarde te bieden. 

Binnen onze projecten hebben we al gebruikgemaakt van studentenpanels, samengewerkt met mbo-, hbo- en wo-studenten en expertpanels georganiseerd op de Rijksuniversiteit Groningen. Ook sluiten we regelmatig aan bij werkgroepen, geven we presentaties over onze ervaringen en begeleiden we prijsvragen.

Advies

De inzet van enthousiaste, ambitieuze en vaardige studenten - ondersteund door ervaren professionals, brengt ons in een positie om advies te kunnen leveren aan een veelvoud van partijen. Wij geven advies aan onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. In deze adviezen gebruiken wij een frisse blik en komen daardoor vaak tot nieuwe inzichten. 

Bovendien vinden we het belangrijk dat onze adviezen niet in een laatje eindigen. Daarom besteden we veel aandacht aan een goede relatie met de opdrachtgever en het uitdragen van de verkregen resultaten. We zijn divers inzetbaar op verschillende thema's in de ruimtelijke ordening zoals mobiliteit, gebiedsontwikkeling, stadsontwikkeling, landschapsinrichting, bereikbaarheid, duurzaamheid en logistiek.