Bestuur

Dagelijks bestuur

Iris Volders

Voorzitter

Tom Busscher

Secretaris & penningmeester


Foeke de Wolf

Intern Coördinator


Raad van Advies

Michael Myles

Groningen Bereikbaar


Taede Tillema

Rijksuniversiteit Groningen


Rolinde Weide

Provincie Groningen