Oprichters


Jasper Homrighausen

Voorzitter van april 2013 tot februari 2017


Klaas Hommes

Projectcoördinator van augustus 2013 tot augustus 2016

Robin Neef

Secretaris & penningmeester van april 2013 tot november 2016

Luuk van Dijk

Projectcoördinator van april 2013 tot augustus 2016