Wunderline

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van de Wunderline, een volwaardige treinverbinding tussen Groningen en Leer (en later tot aan Hamburg). De provincie Groningen is een belanghebbende binnen het project Wunderline. Op dit moment heeft de provincie echter nog geen compleet beeld van de doelgroepen die de Wunderline gebruiken. De SAC is daarom door de provincie Groningen gevraagd om onderzoek te doen naar de potentie van de Wunderline onder Duitse studenten die studeren in Groningen. De potentie is onderzocht door een enquête breed uit te zetten onder de Duitse studenten. Deze resultaten zijn gevisualiseerd in een factsheet. Een noemenswaardig resultaat is dat studenten uit heel Duitsland naar Groningen komen om te studeren. Ook was er indirect uit de resultaten af te leiden dat de Wunderline een impact kan hebben op het aantal studenten dat met de trein naar Groningen komt. Er werd namelijk een aantal problemen genoemd zoals: dat er op dit moment geen directe verbinding is, dat de Friesenbrücke een groot gemis is, dat de reistijden nu te lang zijn en dat er een gebrek is aan comfort en gemak. Deze punten worden met de komst van de Wunderline aanzienlijk verbetert. De resultaten zijn gepresenteerd voor de provincie Groningen, Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.