Traffic Insight

Groningen Bereikbaar heeft in 2017 een monitoringstool ontwikkeld, genaamd Traffic Insight, waarin verkeersontwikkelingen in en rondom de stad Groningen over meerdere perioden worden gemonitord. Deze informatie gebruikt Groningen Bereikbaar vervolgens als terugkoppeling naar haar stuurgroep, welke met enige regelmaat resultaten verwacht. Op basis van de resultaten van de monitoring worden mogelijk aanpassingen gemaakt in verkeersmaatregelen en beleid. In 2022 heeft de SAC wederom de monitoringstool vormgegeven en gevuld met relevante verkeersdata van het Groningse wegennet. Door de vele wegwerkzaamheden (zie ook operatie Julianaplein) en de afschaffing van de coronamaatregelen veranderde er veel in de data ten opzichte van vorige jaren. Daarom is het belangrijk om kritisch te kijken naar de opgevraagde data. Dankzij Traffic Insight worden de SACers wegwijs in de wereld van dataverwerking. Ook in 2023 zal de SAC de analyses voor Traffic Insight uitvoeren om zo deze waardevolle vaardigheden te cultiveren.