Potentie Deelauto's

De afgelopen jaren heeft deelmobiliteit een grote ontwikkeling doorgemaakt. Echter vormt deelmobiliteit nog altijd een relatief klein aandeel van het mobiliteits gebruik. De SAC heeft in opdracht van Groningen Bereikbaar en Century Autogroep een potentie-onderzoek gedaan naar de kansen voor deelauto's voor beide partijen. Door middel van een literatuurstudie is er onderzocht wat de huidige stand van zaken is. Daarnaast is er onderzocht waar kansen en groeimogelijkheden liggen en op welke manieren beide partijen hierop kunnen inspelen. Ook is er door middel van enquêtes onderzocht wat de perceptie is van potentiële gebruikers ten aanzien van deelauto's en wat er moet veranderen zodat mensen vaker gebruik maken van deelauto's. De onderzoeksresultaten zijn opgeleverd door middel van een rapportage en een factsheet in de SAC huisstijl.