Parkeeronderzoek Balk

De SAC heeft in opdracht van 'Ruimte voor Iedereen' een parkeeronderzoek uitgevoerd voor de gemeente De Fryske Marren in het centrum van het dorp Balk. Ten behoeve van toekomstige (her)ontwikkelingsplannen en de mogelijke effecten hiervan op de parkeerdruk in Balk wenste gemeente De Fryske Marren inzicht te krijgen in de huidige parkeerdruk in het dorp. De SAC heeft hiervoor op locatie in balk op verschillende momenten data verzamelt om de bezettingsgraad van parkeerplaatsen vast te stellen. Vervolgens zijn zowel de ruwe data als een rapport over de nuances en bijzonderheden van de verzamelde data opgeleverd aan Sjoerd Nota, wie deze uiteindelijk zal verwerken in een eindrapport voor de gemeente De Fryske Marren.