Ontstaan van de SAC

Hoe is de SAC ontstaan?

De Student Advies Commissie, of kortweg SAC Groningen, is begin 2013 opgericht naar aanleiding van de Themadag Onderwijs & Bereikbaarheid. Tijdens deze dag dachten verschillende Groningse partijen na over de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen met het oog op twee grote projecten: de ombouw van de zuidelijke ringweg en de aanpak van het stationsgebied. Als studenten planologie en geografie bleken we een waardevolle inbreng te hebben. Ten eerste omdat we expert-in-wording waren, maar ook als ervaringsdeskundige (en probleemeigenaar) van het Groningse vervoer. Daarom schreven we in opdracht van Groningen Bereikbaar ons eerste rapport 'De student op de fiets'. Dit rapport blijkt nog steeds relevant en vormde tevens het startschot voor de verdere ontwikkeling van de SAC Groningen.