Projectorganisatie

Daphne Dontje

Studentadviseur

Interesse:
Klimaatproblematiek

Job Elzinga

Studentadviseur

Interesse:
Platteland

Tom Busscher

Studentadviseur

Interesse:
Ruimtelijke ordening en mobiliteit

Foeke de Wolf

Studentadviseur

Interesse:
Stedenbouw en klimaatadaptatie

Sjoerd Duim

Studentadviseur

Interesse:
Energietransitie

Marie-Anne Prosman

Studentadviseur

Interesse:
Natuurontwikkeling en klimaatadaptatie

Rebekka de Witte

Studentadviseur

Interesse:
Beleid

Iris Volders

Studentadviseur

Interesse:
Leefbaarheid, speelsheid en inclusiviteit van de stad

Victor Veldhuis

Studentadviseur

Interesse:
Fysieke leefbaarheid

Menke Ubbens

Studentadviseur

Interesse:
Woningbouw en leefomgeving

Martijn Hoekstra

Studentadviseur

Interesse:
Energietransitie

Stijn de Koning

Studentadviseur

Interesse:
Leefbaarheid en groenstructuren