Projectorganisatie

Daphne Dontje

Studentadviseur

Interesse:
Klimaatproblematiek

Job Elzinga

Studentadviseur

Interesse:
Platteland

Hanne Punt

Studentadviseur

Interesse:
Leefbaarheid en groenstructuren

Tom Busscher

Studentadviseur

Interesse:
Ruimtelijke ordening en mobiliteit

Sjoerd Duim

Studentadviseur

Interesse:
Energietransitie

Marie-Anne Prosman

Studentadviseur

Interesse:
Natuurontwikkeling en klimaatadaptatie

Rebekka de Witte

Studentadviseur

Interesse:
Beleid

Foeke de Wolf

Studentadviseur

Interesse:
Stedenbouw en klimaatadaptatie

Victor Veldhuis

Studentadviseur

Interesse:
Fysieke leefbaarheid

Menke Ubbens

Studentadviseur

Interesse:
Woningbouw en leefomgeving

Martijn Hoekstra

Studentadviseur

Interesse:
Energietransitie