Onderwijsaanpak

Binnen de onderwijkaanpak wil Groningen Bereikbaar samen met de onderwijsinstellingen in Groningen kijken naar manineren om anders en op andere tijdstippen naar scholen te reizen. Het doel is om de druk op het openbaar vervoer te verlichten. Al sinds 2018 houdt de SAC Groningen zich bezig met experimenten en onderzoeken met betrekking tot de onderwijsaanpak. In het kader van de marketingcampagne 'Bikefree' heeft de SAC Groningen in de zomer van 2021 een aantal fietsroutekaarten ontwikkeld voor (nieuwe) studenten en scholieren van Campus Groningen, het Noorderpoort College, het Alfa-College en het Gomarus College. De kaarten geven een overzicht van de snelste fietsroutes van een aantal centrale punten in Groningen, bijvoorbeeld het Hoofdstation, naar de betreffende onderwijsinstellingen. Naast acht routekaarten zijn ook een generieke fietsbereikbaarheidskaart en een kaartoverzicht van fietshandelaren in Groningen opgeleverd.