Logistieke Scan Groningen Supermarktlogistiek

In opdracht van Neroa B.V. heeft de SAC Groningen de geluidsoverlast en veiligheid van een aantal supermarkten in kaart gebracht. Dit project is onderdeel van een groter onderzoek wat Neroa B.V. uitvoert voor de gemeente Groningen. Het doel van dit onderzoek is om de gemeente advies te geven 10 - SAC Groningen over de herziening van het ontheffingsbeleid met betrekking tot drie logistieke sectoren, waaronder de supermarktlogistiek. Om de geluidsoverlast en veiligheid in kaart te brengen, heeft de SAC Groningen geluidsmetingen uitgevoerd bij Albert Heijn Oude Ebbingestraat, de Jumbo Oosterstraat en de Albert Heijn Korenbeurs. Naast deze geluidsmetingen zijn de bestuurders van vrachtwagens geïnterviewd met betrekking tot de veiligheid van de verkeerssituatie rondom het magazijn van de betreffende supermarkt. Uit deze geluidsmetingen is naar voren gekomen dat er geen geluidsoverlast is op de onderzochte locaties. Ondanks dat er weinig ongelukken bij de betreffende locaties gemeld zijn, komen er wel gevaarlijke situaties voor. Zo is het vaak erg lastig voor vrachtwagenchauffeurs om overzicht te houden wanneer er veel onoplettende fietsers en scooters langsrijden. Tot slot is het tijdens de geluidsmetingen opgevallen dat het bij te hoge metingen (boven 75 dB(A)) vaak gemeentevoertuigen betreft.