Logistieke kaartanalyse Noord-Nederland

De logistiek in Nederland is aan het veranderen. De druk op de infrastructuur neemt toe door een verhoogd aantal goederenstromen. Tegelijkertijd streeft de Regio Groningen-Assen naar emissieloze logistieke binnen Noord-Nederland vanaf het jaar 2035. Om een beter beeld te krijgen van de logistieke stromen tussen steden in Noord-Nederland heeft de SAC Groningen data verzameld van zowel goederenstromen over de weg, als ook goederenstromen over het water. De verzamelde data is vervolgens inzichtelijk gemaakt in een aantal overzichtskaarten. Hierbij zijn niet alleen de goederenstromen van het jaar 2019 per provincie in kaart gebracht, maar zijn ook de trends van de afgelopen jaren gevisualiseerd en toegelicht. Naast het opleveren van een aantal kaarten met toelichting, heeft de SAC Groningen ook suggesties gedaan voor vervolgonderzoek en advies gegeven over het verbeteren van de monitoring van goederenstromen. De monitoring van goederenstromen laat op sommige locaties in Noord-Nederland namelijk nog te wensen over.