FlowCubes Zernike

Campus Groningen heeft een toekomstvisie voor een duurzame, bereikbare Zernike Campus. Om dit te kunnen bereiken, heeft Campus Groningen de SAC gevraagd om de verkeersstromen van- en naar de campus te monitoren. Aan de hand van FlowCubes, telkastjes die op strategische punten hangen, heeft de SAC een overzicht gemaakt van de huidige verkeerssituatie van Zernike Campus. Hiernaast is ook de parkeerbezetting van alle parkeerplaatsen en een aantal openbare fietsenstallingen op Zernike Campus gemonitord. Om de toekomstvisie voor Zernike Campus waar te maken, heeft de SAC meegeholpen met het formuleren van doelstellingen, aan de hand van de actieagenda van Campus Groningen. Uiteindelijk is hier een factsheet en een roadmap uitgekomen, die aan de kerngroep van Campus Groningen en andere belanghebbenden is gepresenteerd.