Enexis

In de provincie Groningen zit het stroomnet vol, en het wordt steeds voller. De SAC heeft daarom als pilot in samenwerking met Enexis gekeken of het stroomnet uitgebreid kan worden. Dit wordt per middenspanningsstation bekeken. De SAC heeft voor deze opdracht de ruimtelijke situatie rondom het middenspanningsstation in Stadskanaal onderzocht, welke uitbreidingsmogelijkheden er zijn, en welke risico's en kansen hieraan verbonden zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van GIS-analyses, interviews met experts van verschillende relevante afdelingen, en een veldbezoek aan het station. Het eindrapport is opgeleverd aan Enexis en dit jaar wordt er samen naar een mogelijkheid voor vervolgopdrachten gekeken.