Quickscan Century

Century Autogroep is bezig een slag te maken binnen hun verduurzamingskwestie. Het doel is het onderzoeken van mogelijkheden tot groene mobiliteit en het ontlasten van het wegennet te combineren met het karakter als mobiliteitsbedrijf. De SAC Groningen heeft een stukje kunnen bijdragen aan het bereiken van dit doel, door het uitvoeren van een Quickscan. Voor deze Quickscan zijn enquêtes afgenomen onder werknemers van verschillende vestigingen van Century Autogroep in en buiten Groningen. De uitdaging binnen dit project was met name het in kaart brengen en onder de aandacht brengen van alternatieve vervoermiddelen, zoals de fiets of het openbaar vervoer, ook al voert de auto binnen mobiliteitsbedrijf Century momenteel de boventoon. Het onderzoek heeft als eindproduct een serie factsheets opgeleverd die niet alleen de huidige manier van transport van en naar het werk weergeven, maar ook inzicht geven in potentiële alternatieve vervoerswijzen, zoals het openbaar vervoer en/of de fiets. Ter aanvulling zijn kaarten opgeleverd die op basis van afstand tussen de thuis- en werklocatie, in kaart brengen voor welke werknemers transport met de fiets of het openbaar vervoer een goede optie vormen in vergelijking met het reizen met de auto.