Analyse Venstertijden Groningen

De gemeente Groningen hecht in haar centrumbeleid sterk aan een leefbare binnenstad. Een belangrijk onderdeel binnen dit gebied zijn venstertijden; periodes waarbinnen vrachtverkeer en bestelbussen zonder ontheffing de autovrije zones binnen het centrum mogen betreden om te laden en te lossen. In de werkelijkheid houdt helaas niet iedereen zich aan deze gestelde venstertijden. Of terwijl, vrachtverkeer en bestelbussen betreden de autovrije zones buiten de venstertijden zonder een ontheffing te hebben. De SAC Groningen is gevraagd om inzichtelijk te maken hoe groot deze groep is en zodoende de effectiviteit van toekomstige maatregelen te kunnen meten. Dit is gedaan middels het uitvoeren van tellingen op drie locaties in de binnenstad. De telresultaten zijn vervolgens vergeleken met het ontheffingenbestand van de gemeente Groningen. Middels het opstellen van een factsheet is inzichtelijk gemaakt hoe groot het aantal vrachtwagens en bestelbussen is dat buiten de venstertijden de autovrije zones betreedt zonder ontheffing en wat verdere karakteristieke zijn van deze groep.