Over de SAC

Wie zijn wij?

De Student Advies Commissie, of kortweg SAC Groningen, is begin 2013 opgericht naar aanleiding van de Themadag Onderwijs & Bereikbaarheid. Tijdens deze dag dachten verschillende Groningse partijen na over de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen met het oog op twee grote projecten: de ombouw van de zuidelijke ringweg en de aanpak van het stationsgebied. Als studenten planologie en geografie bleken we een waardevolle inbreng te hebben. Ten eerste omdat we expert-in-wording waren, maar ook als ervaringsdeskundige (en probleemeigenaar) van het Groningse vervoer. Daarom schreven we in opdracht van Groningen Bereikbaar ons eerste rapport 'De student op de fiets'. Dit rapport blijkt nog steeds relevant en vormde tevens het startschot voor de verdere ontwikkeling van de SAC Groningen.

Wat doen wij?

Inmiddels is de SAC uitgegroeid tot een studentenadviesbureau waarbinnen enthousiaste en ambitieuze studenten aan ruimtelijke vraagstukken werken. Daarbij maken ze gebruik van professionals, zoals experts van Groningen Bereikbaar en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen de werkzaamheden richt de SAC zich op drie kerntaken: het verzamelen en doorgeven van kennis (kennisinstituut), het verbinden van partijen (intermediair) en het leveren van advies.

Wat kunnen we voor u/jou betekenen?

U kunt bij ons terecht voor ruimtelijke vraagstukken. Graag analyseren of adviseren wij u op het gebied van mobiliteit, gebiedsontwikkeling, stadsontwikkeling, landschapsinrichting, bereikbaarheid, duurzaamheid en logistiek. Daarnaast gaan wij graag een uitdaging aan en kan onze opgebouwde kennis ook uitkomst bieden in projecten van een ander kaliber binnen Planologie. Naast het werken aan projecten hechten wij veel waarde aan onze twee andere kernpunten kennis en intermediair en nemen wij graag deel aan evenementen die hieraan bijdragen.

Benieuwd of wij iets voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan vooral contact met ons op!