Cargobikathon: Who owns the sidewalk?

In het kader van het internationale SURFLOGH project heeft de gemeente Groningen de SAC en Maatschappij SPAAK gevraagd om een hackathon te organiseren omtrent duurzame stadslogistiek in relatie tot stoep- en weggebruik. Dit evenement was de opvolger van de eerste Cargobikathon in 2021. Bij onze editie stond de vraag "Who owns the sidewalk?" centraal. Verschillende teams, bestaande uit studenten, stadjers en leden van het SURFLOGH project, hebben gewerkt aan de door de SAC opgeleverde casus en probleemstelling. Deze teams presenteerden uiteindelijk hun innovatieve concepten, welke kunnen bijdragen aan het verminderen van stoep- en wegcongestie en het bevorderen van duurzame stadslogistiek, aan een jury bestaande uit experts op het gebied van stadsontwikkeling.